analni


analni
• anal

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

 • analni — ànālnī prid. DEFINICIJA koji pripada anusu, koji je na anusu, koji je dio anusa [analni otvor; analna infekcija; analni čir; analni čepić; analni erotizam]; čmarni SINTAGMA analne vrećice parne postrance postavljene vrećice na završetku crijeva u …   Hrvatski jezični portal

 • ànālnī — ànāln|ī prid. koji pripada anusu, koji je na anusu, koji je dio anusa [∼i otvor; ∼a infekcija; ∼i čir; ∼i čepić; ∼i erotizam]; čmarni ∆ {{001f}}∼e vrećice anat. parne postrance postavljene vrećice na završetku crijeva u mesoždera; sadrže mirisne… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • drugòuste — ž mn zool. životinje kojima se u embrionalnom razvoju na mjestu prausnog otvora stvara analni, a usta na suprotnom kraju (npr. kod kralješnjaka) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • šúpak — m 〈G pka, V pče, N mn pci, G šȗpākā〉 1. {{001f}}vulg. otvor na kraju debelog crijeva; analni otvor, čmar 2. {{001f}}žarg. onaj koji je pokvaren, onaj koji nije čvrst (u stajalištima); pizdek [baš si ∼; ∼ ti je, žarg. strah te je; ∼ radi pet banki …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • šupak — šúpak m <G pka, V pče, N mn pci, G šȗpākā> DEFINICIJA 1. vulg. otvor na kraju debelog crijeva; analni otvor, čmar 2. žarg. onaj koji je pokvaren, onaj koji nije čvrst (u stajalištima); pizdek [baš si šupak; šupak ti je, žarg. strah te je;… …   Hrvatski jezični portal

 • proktoskop — prȍktoskop m DEFINICIJA med. instrument za pregled debelog crijeva kroz analni otvor ETIMOLOGIJA grč. prōktós: v. anus + skop …   Hrvatski jezični portal

 • konstriktor — kònstriktor m DEFINICIJA anat. mišić koji stezanjem regulira rad nekog cjevastog organa [analni konstriktor] ETIMOLOGIJA nlat. constrictor ≃ kon + lat. stringere: zategnuti, stegnuti …   Hrvatski jezični portal

 • perianalan — periànālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA koji se nalazi oko otvora na kraju debelog crijeva; okoločmaran rij. neodom. ETIMOLOGIJA peri + v. anus, analni …   Hrvatski jezični portal

 • pedikacija — pedikácija ž DEFINICIJA analni spolni odnos, uobičajen u homoseksualnim i rjeđi u heteroseksualnim vezama ETIMOLOGIJA lat. p (a)edicare …   Hrvatski jezični portal

 • tenezam — tenèzam m <G zma> DEFINICIJA med. nagon, tjeranje, sila SINTAGMA analni tenezam pat. bolno napinjanje kod defekacije, simptom bolesti zadnjeg crijeva; tenezam mokraćnog mjehura pat. trajno bolno napinjanje mokraćnog mjehura, uz izlučivanje… …   Hrvatski jezični portal

 • deuterostomi — deuterostómi m mn <N deuteròstōm, G deuterostóma> DEFINICIJA zool. životinje kojima se u embrionalnom razvoju na mjestu prausnog otvora stvara analni, a usta na suprotnom kraju (npr. kod kralješnjaka); drugouste ETIMOLOGIJA deutero + grč.… …   Hrvatski jezični portal